prosjektene

Her er ei liste over større prosjekter Terøy Maskin AS har under utførelse / utført siste tid.

STX Norway avd. Florø

Vi er nå kommet igang med grunnarbeider i forbindelse med opprusting av nordre utrustningskai på Stx verftet i Florø.
Jobben innbefatter graving og fylling for løsmassepullerter, 2 stk à ca 300 tonn, omlegging kabeltrasè, diverse grøfter og kummer, oppfylling, avretting og asfaltering av ca 2400 m2.

Sørstrand Folkepark

Etablering av strandområde og gangveier.

Vi er for tiden igang med en større utbygging av strandområdet på Sørstrand, her skal det etableres kaifront, sjøtrapp, sandvolleyballbane, og et oppgradert strandområde med ny sand og murte kanter/ sittegrupper. Les mer på http://www.sorstrand.no

Florø Mekaniske Verksted

Grunnarbeider for FMV sitt nybygg på Botnastranda, fundamenter til fjell, flytende fundmenter, tekniske anlegg i grunnen, deriblant oljeavskiller med sandfang 25 m3, tilførende grøfter for VA og EL. Uteområde.

SFE-Grøfter for Høyspent

300 meter grøft for Høyspentkabler i Nordnesvegen, og på STX Norway avd. Florø sitt verft.

Swire OS

Grunnarbeider for 2 stk tilbygg ved Swire sitt bygg på Fjord Base Florø

Opptaking steinfylling for rensk av underliggende jord til fjell, lagvis oppfylling og komprimering.

Flytende fundamenter og tekniske anlegg i grunnen.

Statoil Sub-Sea Lager

Grunnarbeider til Statoil sitt Sub-Sea lager på Fjord Base i Florø.

Fundamenter til fjell, tekniske anlegg i grunnen, vending og lagvis komprimering av fylling for gulv.

Avretting 1620 m2 for gulvstøp.

Fjord Base Bygg 18

Grunnarbeider til Fjord Base sitt bygg 18, fundamenter flytende og til fjell, tekniske anlegg i grunnen.

DF-Suez

Uteområde til administrasjondel ved GDF-Suez sitt bygg på Fjord Base i Florø.

Gråsteinsmurer, kantmurer, p-plass, tekniske anlegg i grunner, diverse fundamenter.

Barlindbotn

Regulering av hyttefelt, totalt 1,1 km med grøfter i fjell med veioverbygging. Fremføring av tekniske anlegg til ca. 24 hyttetomter, med krav til minimal berøring og endring av omkringliggende natur.