Terøy Maskin AS tilbyr asfaltering av mindre veier og arealer for privatpersoner, og mindre og større arealer for bedrift og næring .

Ved alminnelig bruk og riktig underlag, har asfalten en ca. levetid på 15-20 år.

Terøy Maskin AS utfører også veivedlikehold, og lager også enkle grusveier dersom kunder ønsker dette.