Terøy Maskin AS tar oppdrag innen prosjektering av mindre anlegg.

Vi utfører også opparbeidelse av uteområder, med gråsteinsmurer, kantmurer, tekniske anlegg i grunnen, og diverse fundamenter.