Vi selger masser som følger:

Veggrus  –  fraksjon 0-16mm 0-32mm
Singel  –  fraksjon 6-16mm
Sand –  Strøsand fraksjon 4-6mm
Støypesand 0-8mm
Kabelsand 0-6 mm

Pukk – fraksjon 32-120mm

Soldet jord

Steinmasser

Ta kontak for pris opplastet eller levert.