Med vårt nye brukte sorteringsverk kan vi nå ta på oss oppdrag med sortering av masser, dette være seg jordmasser, grusmasser og steinmasser. Valgfrie fraksjoner.
Keestrack Combo med 2 siktedekk og god kapasitet. Med 120mm øvre og 34mm nedre dekk går det ca 80 m3 gjennom i timen.

Vi kan sortere frem følgende fraksjon i steinmasser, sprengte eller knust:

0-8mm
8-18mm
18-32mm
0-32mm
32-100mm

Andre fraksjoner kan uten problem lages, de nevnte fraksjoner er i henhold til de duker som vi har på lager nå.