Innen transport utfører Terøy Maskin AS:

  • Express
  • Partilast
  • Stykkgods
  • Maskintransport
  • Langtransport

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.  Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.