Terøy Maskin AS har ADK, og utfører legging av vann og kloakkrør.

Septik

Utenfor boligstrøk er det vanlig å benytte seg av en oppsamlingstank for avløp fra boliger. Disse oppsamlingstankene kalles på fagspråket for septiktank. Septiktanker er ofte brukt der boliger ligger for langt fra nærmeste offentlige avløpsrør til å kunne binde seg på der.

Terøy Maskin AS frakter, graver ned og kobler til septiktanker.